TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT
TRƯỜNG TiH – THCS – THPT NAM VIỆT

  • 6 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 1900757575
  • vanphong@truongnamviet.edu.vn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NHẬP HỌC


THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN VÀ HOTLINE CÁC CƠ SỞ

TRƯỜNG TiH – THCS – THPT NAM VIỆT

CƠ SỞ

SỐ TÀI KHOẢN (STK)

HOTLINE

Cơ sở 1

STK: 6460 20100 9184

Chủ tài khoản: Trường THCS - THPT Nam Việt

Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Tân Phú

.

STK: 0371 001 75 75 75

Chủ tài khoản: Trường THCS - THPT Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 1


Hoặc: 028 6267 2402

Cơ sở 2

STK: 0371 000 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

.

STK: 0601 0452 2508

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Sacombank - PGD Trung Chánh

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 2

Hoặc: 028 2229 2892

Cơ sở 3

STK: 68 68 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 2

Hoặc: 028 2229 2892

Cơ sở 4

STK: 0371 004 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 4

Hoặc: 028 2268 7575

Cơ sở 5

STK: 0371 005 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 5

Hoặc: 028 2243 7575

Cơ sở 6

STK: 0371 006 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 6

Hoặc: 028 2249 7575

Cơ sở 7

STK: 75 75 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 757575 - Bấm phím 7

Hoặc: 028 6276 5975

Cơ sở 8

STK: 88 88 75 75 75

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Tân Định

Hotline: 1900 75 75 75 - Bấm phím 8