Bảng học phí tiểu học – Chương trình Bộ GD&ĐT:

Bán trú
4.911.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
Bán nội trú
6.234.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Nội trú
7.510.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày

🍽️Chi tiết thực đơn mỗi tuần: Xem tại đây

Bán trú
5.222.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
Bán nội trú
6.510.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Nội trú
7.752.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Bán trú
5.509.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
Bán nội trú
6.901.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Nội trú
8.269.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Bán trú
5.831.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
Bán nội trú
7.177.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Nội trú
8.580.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Bán trú
6.142.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
Bán nội trú
7.476.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
Nội trú
8.867.000/tháng
Học phí sáng + chiều
Tiếng Anh tăng cường với GVNN
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày

Bảng học phí tiểu học – Chương trình Song ngữ cambride

BÁN TRÚ
10.914.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
BÁN NỘI TRÚ
12.076.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
NỘI TRÚ
14.031.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày

🍽️Chi tiết thực đơn mỗi tuần: Xem tại đây

BÁN TRÚ
11.489.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
BÁN NỘI TRÚ
12.720.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
NỘI TRÚ
14.675.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
BÁN TRÚ
12.179.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
BÁN NỘI TRÚ
13.364.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
NỘI TRÚ
15.319.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
BÁN TRÚ
12.639.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
BÁN NỘI TRÚ
13.916.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
NỘI TRÚ
15.871.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
BÁN TRÚ
13.042.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phí bán trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
BÁN NỘI TRÚ
14.284.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày
NỘI TRÚ
16.239.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Tiếng Anh Cambridge
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 4 bữa/ngày

1. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH HÀNG NĂM

STT

CÁC KHOẢN THU

SỐ TIỀN

1

Cơ sở vật chất đầu năm

1.500.000

2

Phí học phẩm

1.200.000

3

Quỹ PHHS

500.000

4

Giường lưới, nệm, chăn gối cao cấp, đồ dùng cá nhân

1.520.000

5

Hoạt động phong trào + ngoại khóa

480.000

6

Bảo hiểm (BHYT + BHTN) theo quy định

TỔNG

5.200.000

♦️♦️ Lưu ý: Nếu phụ huynh đã mua BHYT cho học sinh vui lòng cung cấp bản photo giấy BHYT

2. CÁC KHOẢN THU PHÁT SINH TRONG NĂM:

a. Đối với học sinh nội trú

  • CSVC thu thêm (giường, chăn, nệm): 570.000 VNĐ/năm

b. Phụ thu ngoài giờ

  • Khi phụ huynh gửi học sinh thứ 7 và chủ nhật: 200.000 VNĐ/ngày

3. Gói đồng phục và balo ưu đãi bậc tiểu học

STT

TÊN ĐỒ DÙNG

GIÁ

Đồng phục

1

Áo nam/nữ

80.000 VNĐ/cái

2

Quần

115.000 VNĐ/cái

3

Váy

115.000 VNĐ/cái

4

Đồ thể dục

115.000 VNĐ/bộ

Đồ dùng khác

5

Nón

40.000 VNĐ/cái

6

Ba lô

215.000 VNĐ/cái

7

Áo bán trú

100.000 VNĐ/cái

8

Thẻ HS

50.000 VNĐ/cái